Γαβριήλ Σακελλαρίδης

desc
Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού, Νέα Αριστερά