Δέσποινa Λιμνιωτάκη

desc
Κοινωνική Ψυχολόγος, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων
Δήμος Αθηναίων

Η Δέσποινα Λιμνιωτάκη είναι Κοινωνική Ψυχολόγος και Συνιδρύτρια της The Healing Tree community for Mental Health που σχεδιάστηκε με σκοπό την υποστήριξη ομάδων πληθυσμού που υποφέρουν από ψυχικές νόσους. Εργάζεται ως ψυχολόγος και σύμβουλος ομάδων πάνω σε θέματα καταπολέμησης της (έμφυλης) βίας, της διαχείρισης απώλειας και της επεξεργασίας του μετατραυματικού στρες μετά από φυσικές καταστροφές. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί επιπλέον ως εκπαιδεύτρια προγραμμάτων γυναικείας ενδυνάμωσης και ηγεσίας, στα πεδία της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής δράσης. Eίναι εκλεγμένη Εντεταλμένη Σύμβουλος στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, με ευθύνη την εποπτεία και των συντονισμό των δράσεων του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, για τον Δήμο Αθηναίων.