Τάσος Μπρεκουλάκης

desc
Διευθυντής Έντυπης Έκδοσης
LiFO

O M.Hulot είναι διευθυντής της έντυπης LIFO από το πρώτο της φύλλο. Ασχολείται με την ελληνική και διεθνή ποπ κουλτούρα και παρακολουθεί το καινούργιο σε όλες τις πτυχές του.