Μάριος Χατζηδαμιανός

desc
Cultural Ambassador
Diversity Atlas

Πρώην πολεμικός ανταποκριτής, πολιτικός, κοινοβουλευτικός συντάκτης και συντάκτης διεθνών ειδήσεων, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός. Διεθνώς αναγνωρισμένος Μεσίτης Γνώσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Εμπειρογνώμονας της ΕΕ και του Εuropean Ιnnovation and Τechnology Fund στον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων deep tech για τον Πολιτισμό και τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, συν-συγγραφέας εγχειριδίων όπως τα Re-engaging digital audiences, στο πλαίσιο της στρατηγικής Voices of Culture της ΕΕ, Ethical Fundairing και Ethical Procedures for Prospect Research του UK Chartered Institute for Fundraising, και πανεπιστημιακών ερευνών και διατριβών, ενώ, τα έργα του έχουν υιοθετηθεί ως βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, με πλέον χαρακτηριστική τη μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάπτυξης, εκτέλεσης και απολογισμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων – Θεσσαλονίκη 2014. Από το 2018 λειτουργεί τη μοναδική εταιρία παιχνιδιών ρόλων φυσικής κλίμακας, στην Ευρώπη, η οποία εξυπηρετεί στην εκπαίδευση στελεχών, στον τουρισμό, στις δημιουργικές βιομηχανίες και στον πολιτισμό. Το 2022, ανέλαβε για λογαριασμό του Salzburg Global Seminar την υποστήριξη πέντε έργων με αντικείμενο την ανάπτυξη στρατηγικών για την ειρήνη στην περιοχή της ASEAN και λειτουργεί ως Πολιτισμικός Πρεσβευτής για πλήθος οργανισμών. Τα τελευταία χρόνια, συμμετέχει ως παγκόσμιος κριτής των CMSWire Awards for CX, και έχει σχεδιάσει το ερευνητικό πρωτόκολλο για τη δημιουργία Ευφυών Ολογραφικών Αλληλεπιδρώντων Μεταβαλλόμενων Περιβαλλόντων.