Λουκία Χωραφά

desc
Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας
Mastercard

Η Λουκία Χωραφά έχει 20ετή εμπειρία στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Mastercard το 2017 και από το 2021 ανέλαβε το ρόλο της Διευθύντριας Marketing & Επικοινωνίας για το Greek Cluster – Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, υπεύθυνη για τη στρατηγική προσέγγιση και υλοποίηση πολλαπλών καμπανιών, τη δημιουργία νέων συνεργασιών, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της Βιωσιμότητας. Πριν ενταχθεί στη Mastercard, πέρασε σχεδόν 14 χρόνια στον τομέα της διαφήμισης και της επικοινωνίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.