Ηρώ Μέλλιου

desc
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
Vodafone Ελλάδας

Η Ηρώ Μέλλιου είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone Ελλάδας το 2016 ως επικεφαλής του τμήματος Centers of Expertise της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο διάστημα αυτό ηγήθηκε με επιτυχία του σχεδιασμού και της υλοποίησης πρωτοβουλιών που αφορούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, καθώς και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν στην διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. Η Ηρώ συνέβαλε καθοριστικά στην τοποθέτηση της Vodafone Ελλάδας ανάμεσα στους 20 καλύτερους εργοδότες της χώρας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Masters’ Degree σε Management Learning του Πανεπιστημίου του Lancaster. Πριν από τη Vodafone εργάστηκε στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού σε πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία.