Πρόδρομος Πύρρος

desc
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ο Πρόδρομος Πύρρος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για θέματα αναπηρίας, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής οικονομίας. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την αυτόνομη διαβίωση και την ενεργό συμμετοχή ευάλωτων πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου ασχολήθηκε με κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως η κατάθεση της ελληνικής πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης, η συγγραφή και ο συντονισμός της Εθνικής
Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ και η προσέλκυση επενδύσεων.

Στο παρελθόν ήταν συνεργάτης στο γραφείο τύπου και την ομάδα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, έχει εργαστεί ως ερευνητής δημόσιας πολιτικής στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και σε άλλες δεξαμενές σκέψεις.

Είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής από το Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακού τίτλου στη διεθνή πολιτική οικονομία από το City, University of London.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.