Αθηνά Σταύρου

desc
HR Director
MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας