Αντιγόνη Λυμπεράκη

desc
Καθηγήτρια Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο