Πόσο επηρεάζει η καταγωγή την πρόσληψη σε μια εταιρεία;

Πόσο επηρεάζει η καταγωγή την πρόσληψη σε μια εταιρεία;

ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΟΥΡΤΖΗΣ, Corporate Marketing, Communications & CSR Manager, Teleperformance

SUN MANLI, Διερμηνέας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΖΟΣ, Πρόεδρος, Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ»

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ, Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

Συντονιστής: ΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Βοηθός αρχισυντάκτη, LiFO