Νικόλας Φουρτζής: «Η ποικιλομορφία είναι μια ευκαιρία»

Ο Corporate Marketing, Communications & CSR Manager της Teleperformance Greece, μιας από τις πιο πολυπολιτισμικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μιλά στη LiFO για τις πολιτικές που προωθούν την συμπερίληψη και την ορατότητα.

Για την Teleperformance Greece, η διαφορετικότητα είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και όχι απλώς μια δέσμευση που επιβάλλεται μέσω κάποιας στρατηγικής ή μιας τάσης.

Σταθερά και με ουσία η Teleperformance Greece συμμετέχει στην Πρωτοβουλία The Upfront που διοργανώθηκε από τη LIFO και την Tsomokos Communications με στόχο την προώθηση της ένταξης, της διαφορετικότητας και της ισότητας στο χώρο εργασίας. O Corporate Marketing, Communications & CSR Manager της Teleperformance Greece εκπροσώπησε την εταιρεία στο συνέδριο, το οποίο επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων και στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στο χώρο εργασίας.

Ο Νικόλαος Φουρτζής εκφράζει ξεκάθαρα την πεποίθηση πως η διαφορετικότητα μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο και να δημιουργήσει κοινωνική αξία παράλληλα με την οικονομική αξία. Στη συνέντευξή του αναφέρεται μεταξύ άλλων με αισιοδοξία στην πρόοδο που γίνεται στην Ελλάδα και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τη σημασία της ποικιλομορφίας, της ένταξης και της ισότητας στον εργασιακό χώρο.

— Νικόλα, εργάζεσαι σε μια από τις πιο ποικιλόμορφες και πολυπολιτισμικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, με πάνω από 110 εθνικότητες που μιλούν πάνω από 42 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους και εξυπηρετούν περισσότερες από 140 αγορές. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζει μια εταιρεία στην στελέχωση ενός πολυπολιτισμικού και πολυεθνικού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα;

Η Teleperformance Greece είναι πραγματικά ο πιο πολυπολιτισμικός και πολυεθνικός οργανισμός στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή καλύπτει τόσες πολλές αγορές, αλλά επίσης λόγω της κουλτούρας συμπερίληψης που χαρακτηρίζει την εταιρεία. Η ποικιλομορφία όχι μόνο δεν αποτελεί πρόκληση για εμάς, αλλά είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας. Φέρνουμε κοντά ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρίες ζωής κάτω από μια ομπρέλα που μας ενώνει όλους. Στην Teleperformance Greece, πέραν των τυπικών χαρακτηριστικών και προσόντων, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ικανότητα, το ταλέντο και τη θέληση να είναι κανείς μέρος της ομάδας και να συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Από τη μεριά μας προσπαθούμε να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στους ανθρώπους μας να εξελίσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.Όσο απίστευτο και να ακούγεται, οι διαφορές μας όχι μόνο μας ενώνουν, αλλά μας κάνουν και πιο δυνατούς, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη της συμπληρωματικότητας. Παράλληλα, ο σεβασμός που έχουμε ο ένας για τον άλλον μετατρέπεται σε πάθος γι’ αυτό που κάνουμε. Άρα, μπορώ να πω ότι δεν πρόκειται για προκλήσεις, αλλά για μοναδικές ευκαιρίες που οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

H αξία της πολυπολιτισμικότητας σε μια ομάδα, της αρμονικής δηλαδή συνύπαρξης ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα, εμπειρίες και κοσμοθεωρίες είναι ανεκτίμητη.

— Ποιες είναι μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές συμπερίληψης και ένταξης στον εργασιακό χώρο που χρησιμοποιεί η Teleperformance και ποιες από αυτές θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις αναφορικά με την εύρεση προσωπικού;

Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι εταιρείες να αγκαλιάζουν την ποικιλομορφία και το «διαφορετικό», τη διαφορετική ταυτότητα, θρησκεία, γλώσσα, χρώμα και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά. H αξία της πολυπολιτισμικότητας σε μια ομάδα, της αρμονικής δηλαδή συνύπαρξης ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα, εμπειρίες και κοσμοθεωρίες είναι ανεκτίμητη, κάτι που έχει αποδειχθεί και με διεθνείς έρευνες. Αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία, καθώς ενισχύει την αποδοτικότητα των ομάδων, κάνοντάς τες πιο αποτελεσματικές στη λύση προβλημάτων. Αυτό που χρειάζεται συνεπώς να γίνει, είναι να ξεπεράσουμε τα προκαταλήψεις και να δούμε τους ανθρώπους χωρίς φίλτρα και στερεότυπα.

Η Teleperformance Greece εφαρμόζει τις αξίες της ισότητας και συμπερίληψης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ενταχθούν στο δυναμικό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Impact Sourcing που υλοποιούμε σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς, ενθαρρύνοντας άτομα από ευάλωτες ομάδες- όπως άτομα με αναπηρία, με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, πρόσφυγες κ.α.- να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να τους παρέχει ουσιαστική απασχόληση, αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις οικογένειές τους. Παράλληλα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε έναν από τους υπαλλήλους μας να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, ακολουθώντας το δικό του Career Path.

— Ποιος ο ρόλος της επικοινωνίας εσωτερικά και εξωτερικά ως προς την προώθηση της διαφορετικότητας και την ενίσχυση αυτής της κουλτούρας;

Έχει σημασία αυτές οι εταιρικές αρχές και αξίες να μην μένουν μέσα στους τοίχους της εταιρείας, αλλά να προβάλλονται σε όλα τα επίπεδα. Η επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της κουλτούρας. Εσωτερικά, η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής και συνεχής, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράζουν τη διαφορετικότητά τους και τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της εκάστοτε εταιρείας.

Η εξωτερική επικοινωνία παίζει έναν εξίσου κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ποικιλομορφίας και την ενίσχυση αυτής της κουλτούρας. Μέσω των εξωτερικών επικοινωνιακών προσπαθειών, η εταιρεία μπορεί να δείξει τη δέσμευσή της για την πολυπολιτισμικότητα και την συμπερίληψη, ενισχύοντας έτσι τη θετική της εικόνα τόσο ως εργοδότης, όσο και ως συνεργάτης. Η διαφανής επικοινωνία για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση αυτών των αξιών μπορεί να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία με πελάτες, εταίρους και την κοινότητα γενικά.

Συνοψίζοντας, η επικοινωνία τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά προάγει την αναγνώριση, την αποδοχή, το σεβασμό και την ενίσχυση της κουλτούρας διαφορετικότητας σε έναν οργανισμό. Από την εσωτερική πλευρά, διευκολύνει τη δημιουργία ενός ανοικτού, αρμονικού και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ από την εξωτερική πλευρά, βοηθά στην επίτευξη εμπιστοσύνης και των δεσμών με το ευρύτερο κοινό. Αυτό που προσπαθούμε στην Teleperformance μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών μας ενεργειών είναι να εκπέμπουμε το μήνυμα ότι η συμπερίληψη όχι μόνο μας ενδυναμώνει, αλλά μας πάει και μπροστά, τον καθένα μας και όλους μαζί συλλογικά.

— Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της συμπερίληψης και της ορατότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, και γιατί;

Ναι, νιώθω αρκετά αισιόδοξος, καθώς διαφαίνεται αύξηση της ευαισθητοποίησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τη σημασία της ποικιλομορφίας, της ένταξης και της ισότητας στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που οδηγεί σε αυξανόμενες συζητήσεις, πρωτοβουλίες και κινήσεις που στοχεύουν στην προώθηση αυτών των αξιών και της παροχής ίσων ευκαιριών.

Ως προς το νομικό πλαίσιο, η Ελλάδα έχει θεσπίσει νόμους που προστατεύουν τους εργαζόμενους από διακρίσεις και προωθούν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Αυτοί οι νόμοι λειτουργούν ως θεμέλια για την ενίσχυση πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς και την ανάληψη ευθύνης από τις επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG δημιουργεί μια κοινή βάση για να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι κοινωνίες μας ωριμάζουν, εξελίσσονται και βελτιώνονται. Διαπιστώνω ότι παρά τις εξαιρέσεις που ακόμα υπάρχουν, υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά, ναι, με κάνουν αισιόδοξο ότι κινούμαστε προς μια ολοένα και συμπεριληπτική κοινωνία.

Πηγή: https://www.lifo.gr/apopseis/idees/nikolas-foyrtzis-i-poikilomorfia-einai-mia-eykairia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *