Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, Ωδείο Αθηνών

*Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσa.